AFRİKA AKADEMİSİ

Afrika Akademisi, Türkiye’de Afrika coğrafyasına sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları ile bir bütün olarak bakabilen ve bölgeyi içeriden anlayabilen fertlerin yetişmesi düşüncesinden doğmuştur.

Lisans ve lisansüstü seviyesindeki katılımcılara bölgeye dair derinlemesine analiz yapma yeteneği kazandıracak kapsam ve derinliğe haiz seminerler yürütülmesi; teorik bilgiye erişme becerisinin kazandırılması, staj ve gönüllülük programları ile saha tecrübesi edinmiş uzmanların yetişmesi Akademinin başlıca hedeflerindendir.

Afrika Akademisi bünyesinde İhtisas Seminerleri, Afrika’ya dair Temel Okumalar, Tez Sunumları, Kış okulları, Öğrenci Buluşmaları, Afrika Temel Eğitim Programları etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Afrika Akademisi, başlığı altında düzenlenecek İhtisas Seminerleri lisansüstü öğrencilerine yönelik, kademelendirilmiş bir programdır. Bu çalışmaya katılacak öğrencilerin bölgede konuşulan dilleri öğrenmeleri; alanla ilgili çalışmalar yürüten devlet kurumları, sivil toplum, özel şirketler, ulusal veya uluslararası kuruluşlarda staj yapmaları; saha tecrübesi edinmeleri maksadıyla bölge ülkelerini ziyaret etmeleri teşvik edilecektir.

Afrika Okuma Gruplarında, Afrika ile ilgili belirlenen tema ve sorunsallar etrafında oluşturulmuş okuma materyalleri bir moderatör eşliğinde katılımcılarla birlikte tahlil edilecek, böylece bölgeye farklı açılardan bakma imkânı elde edilecektir.

Yaz Okulları ile kısa süreli, tematik ve yoğunlaştırılmış kamplar gerçekleştirilecektir.

Temel Eğitim Programı, Afrika bölgesi üzerine akademik çalışmalar yapmak isteyen lisans öğrencilerine yönelik, kademelendirilmiş bir programdır. Bu programa katılacak öğrencilerin bölge üzerine derinlemesine bilgi sahibi olmaları, bölgede konuşulan dilleri öğrenmeleri, alanında uzman eğitmenlerinden akademik destek almaları, bölge ülkelerini ziyaret etmeleri teşvik edilecektir.

Akademi bünyesindeki programlar, özel bir şart belirtilmediği müddetçe öğrencilere, kamu kurumlarında görev yapan bürokrat, uzman ve yöneticilere, STK çalışanlarına ve bölgeye özel ilgi duyan münferit katılımcılara yöneliktir. Ayrıca Afrika ülkelerinden gelip ülkemizde eğitim gören öğrencilerin ve akademisyenlerin de programlarda yer alması hedeflenmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Seminerlere kimler başvurabilir?

Afrika Bölgesi üzerine ilgi duyan herkes akademi programlarına başvurabilir.

Temel Eğitim Programı bünyesindeki etkinlikler, özel bir şart belirtilmediği müddetçe sadece lisans öğrencilerine yöneliktir. Ayrıca Afrika ülkelerinden gelip ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin de programlarda yer alması hedeflenmektedir.

Başvurular nasıl gerçekleşiyor?

Başvurular açıklanan tarihler arasında online olarak alınmaktadır.

Katılımcılar Afrika Akademisi Temel Eğitim Programı’na başvuruların ardından yapılan ilk eleme sonucunda sözlü mülakata davet edilmektedir.

Programlara Başvuru sonrası değerlendirme süreci nasıl işliyor?

Ön değerlendirme ve mülakat ile aday seçimi yapılıyor.

Afrika Akademisi Temel Eğitim Programı’na başvuruların ardından yapılan ilk eleme sonucunda sözlü mülakata davet edilmektedir.

İhtisas seminerlerine katılım ücretli midir?

Ücretsizdir.

 

Seminerlerin tamamı ücretsizdir

Katılımcılardan neler bekleniyor?

Seminerlere yüzden 80 oranında katılım mecburiyeti vardır.

Seminerlere yüzden 80 oranında katılım mecburiyeti vardır. Seminerler kapsamında verilen okumaları zamanında yapılması beklenmektedir. Ayrıca katılımcılar seminerlerin sonunda makale hazırlamakla yükümlüdürler.

Program sonrasında sertifika veya katılım belgesi veriliyor mu?

Program sonrasında sertifika/katılım belgesi takdim edilecektir.

Derslere öngörülen oranda katılım sağlayan ve şartları yerine getiren katılımcılara program sonrasında sertifika/katılım belgesi takdim edilecektir.

İhtisas Seminerleri hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?

Afrika Vakfının internet sayfasında mevcuttur.

Programlar hakkındaki detaylı içerikleri Afrika Vakfının İnternet sayfasında mevcuttur.

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ