GENEL BAKIŞ

İhtisas Seminerleri

İhtisas Seminerleri, lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının ayrıca konuyla ilgili olarak faaliyet gösteren araştırmacıların katılabileceği bir programdır.

İhtisas Seminerleri yoluyla oluşacak grupların belirlenen tema ve alana yoğunlaşmaları hedeflenmektedir.

Program kapsamında çalışmayı yürütecek eğitmenin gözetiminde, yoğun okuma ve tar-tışmalarla katılımcıların ilgili konuda hâkimiyetinin artması ve çalışma sonucunda perspektif sunan üretimlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Başvurular, İhtisas Seminerleri Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak ve kayıt yaptırmaya hak kazanan katılımcılar internet sitesinden duyurulacaktır.

Başvuru formunun eksiksiz doldurulması önemlidir. Başvuruların değerlendirilmesi için mülakata çağrılması durumunda, başvuru sahibinin belirtilen gün ve saatte mülakata katılması talep edilebilir.

Katılımcılar; seminerleri düzenli takip etmeleri, araştırma ve okuma planlarına uymaları, seminer sonunda kendilerinden talep edilen çalışmayı tamamlamaları halinde sertifika almaya hak kazanacaktır.

Afrika Akademisi İhtisas Seminerleri ücretsizdir.

Programa katılımda %90 devam zorunluluğu vardır.

Afrika Akademisi İhtisas Seminerleri programlarında gerekli görülmesi halinde, değişiklik yapma hakkı Afrika Vakfı tarafından saklı tutulmaktadır.