GENEL BAKIŞ

Romanlarla Afrika Siyaseti Okumaları

Afrika’nın dünyada ve Türkiye’de algılanışı, yekpare bir ülke olduğu yanılsaması üzerine kuruludur. Afrika’nın bu şekilde anlaşılmasına neden olan olgu ise kıtanın sömürgecilik tecrübesiyle ilintili olmasıdır. Sömürgeciliğin tek-tipleştirici doğası bu yanlış algının oluşmasına kaynaklık etmektedir. Türkiye’de kıtaya ilişkin yapılan araştırmaların çok olmaması, olanların da sosyal bilimlerin yapısı gereği insan gerçeğini gözden kaçırmalarına neden olmaktadır.  Yakın plan roman okumaları neticesinde Afrika’nın yaşadığı sömürgecilik tecrübesinin dışında ülkelerin serüvenlerinin, inançlarının ve tarihsel tecrübelerinin benzerlikleri bulunsa da okumalar kıtanın özgün taraflarını da ortaya çıkarmaktadır. Ülkelere özgü tarihi-politik tecrübeyi göstermek ve anlamak için “insanı” anlatmaya çalışan romanlar, Afrika üzerine çalışacak kimselere ön ayak olmada en önemli yordamdır. Türkiye’de daha önce denenmemiş bu programla birlikte Afrika kıtasındaki sömürgecilik ve ona karşı gerçekleştirilen mücadeleler bir roman dolayımıyla anlaşılmaya çalışılacaktır. Böylece bilimsel kitaplarda çokça üzerinde durulmayan insan gerçeğinden hareketle, yapılan çalışmalara yön verilecek bir arka plan bilgisi oluşturulacaktır.

Program kapsamı, Afrika’daki farklı ülkelerden yazarların 5 romanıyla sınırlandırılmıştır. Bu romanların coğrafyaları ise Güney Afrika, Sudan, Senegal, Etiyopya ve Kenya’dır.