GENEL BAKIŞ

Afrika Araştırmalarında Yöntem

HOCASI

EĞİTİM DİLİ

ADRES

KONUSU

Ülkemizde Afrika üzerine yapılan çalışmalardaki eksiklikler, Türkiye’de akademiye ilgi duyan tüm kesimlerce fark edilmiştir. Ancak bu konuda nasıl bir yöntem izleneceğine dair ciddi soru işaretleri bulunmaktadır.

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ