GENEL BAKIŞ

Afrika Ekonomisi

HOCASI

EĞİTİM DİLİ

ADRES

KONUSU

Genç dinamik nüfusu, zengin doğal kaynakları ve birçok değerli unsurun varlığına rağmen; Afrika istenilen gelişmişlik düzeyine ulaşamamıştır.

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ