GENEL BAKIŞ

Afrika’da Enerji ve Su Politikaları

EĞİTİM DİLİ

Türkçe

ADRES

KONUSU

Bu seminer dizisinin amacı genelde enerji ve su politikasının katılımcılar için kavramsallaştırılması özelde ise Afrika’da var olan Enerji Politikası Uygulamalarını ve Su

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ