GENEL BAKIŞ

Afrika’da İslam

HOCASI

EĞİTİM DİLİ

Türkçe

ADRES

KONUSU

İslam’ın Afrika ile teması Hz. Peygamber dönemine dayanmaktadır.  İlk hicret eden Müslümanların Afrika’da karaya çıktıkları yer bugünkü Eritre topraklarında kalmaktadır.

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ