GENEL BAKIŞ

Afrika’nın Ekonomi Politiği

EĞİTİM DİLİ

Türkçe

ADRES

KONUSU

Afrika ekonomilerindeki kalkınma ve büyüme eğilimlerinin ele alındığı bu seminer programında, nüfus ve istihdam konuları başta olmak üzere, köle ticaretinin etkisi, sömürgecilik, bağımsızlık ve demografik değişim incelenmiştir.

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ