GENEL BAKIŞ

Doğu Afrika’da Etnik Yapı ve Güvenlik Anlayışı

EĞİTİM DİLİ

Türkçe

ADRES

KONUSU

Doğu Afrika bölgesinin dinamik nüfus yapısı, jeostratejik konumu, siyasi ve ekonomik yapısına bağlı olarak güncel güvenlik meselelerinin incelendiği bu seminer dizisinde bölgeye dair analizlerin yapılması amaçlanmıştır.

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ