GENEL BAKIŞ

Geçmişten Günümüze Türkiye-Afrika İlişkileri

HOCASI

Serhat Orakçı

EĞİTİM DİLİ

Türkçe

ADRES

KONUSU

Bu seminer dizisinin amacı, katılımcıların günümüzde yoğun ilgi duyulan Türkiye-Afrika ilişkilerinin tarihi araka planı, Osmanlı-Afrika ilişkilerini ve Cumhuriyet Dönemiyle birlikte

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ