ETKİNLİK BİLGİLERİ

Araştırma Projeleri

Afrika’nın Yeni Stratejik Ortaklık Modelleri: Uluslararası Zirvelerde Oluşturulan Kıta ve Ülke Ortaklıkları

 

Afrika’nın stratejik ortaklık çerçevesi son yıllarda yeni bir birliktelik boyutu kazanmıştır. Afrika Birliği’nin vizyonu içerisinde yer alan önemli hedeflerinden biri şu şekilde ifade edilmektedir: “Kendi vatandaşları tarafından yönetilen ve uluslararası arenada dinamik ve yönlendirici gücü temsil eden; bütünleşmiş, müreffeh, adil, huzurlu ve iyi yönetilen Afrika Birliği inşa etmek” birliğin hedefidir. Afrika ülkeleri, söz konusu vizyonu hayata geçirmek için diğer kıta devletleri veya münferit devletler ile karşılıklı stratejik ortaklık arayışlarına girmektedir. Bu vesileyle söz konusu yeni modelde kıtalar arası ortaklık daha az vurgulanırken, Afrika kıtası ve münferit devletler arası ortaklıklara daha çok önem verilmektedir. Afrika Vakfı, “Afrika’nın Yeni Stratejik Ortaklık Modelleri: Uluslararası Zirvelerde Oluşturulan Kıta ve Ülke Ortaklıkları” ana başlığı altında araştırma ve yayın için çağrıya çıkmıştır.
Türkiye-Afrika Zirveleri, Çin-Afrika Zirveleri, Hindistan-Afrika Zirveleri, Japonya-Afrika Zirveleri, Kore-Afrika Zirveleri, Fransa-Afrika Zirveleri, ABD- Afrika Liderlik Zirveleri, Afrika-Güney Amerika (Brezilya öncülüğünde) Zirveleri ve Endonezya-Afrika Zirvesi, İtalya-Afrika Zirveleri

 

Makale Konuları:
Makaleler söz konusu zirveler çerçevesinde aşağıdaki konu başlıkları altında düzenlenecektir.
1. Bölgesel ve Küresel Güvenlik Politikaları
2. İyi Yönetişim ve İstikrarlı Kamu Yönetimi
3. Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi
4. Ticari İşbirlikleri ve Ekonomik Büyüme
5. Altyapı İnşası ve Kapasite Geliştirme
6. Zirai Büyüme ve Gıda Güvenliği
7. Bilgi Teknolojileri
8. Sağlık Politikaları
9. Sosyal Yapı ve Kültür Politikaları

Etkinlik Tamamlanmıştır