GENEL BAKIŞ

Tez Sunumları

19 Ocak 2019 - 06 Haziran 2019

DÖNEM

EKİP

6

SÜRESİ

DERSLER

6 ders

SERTİFİKA

Evet

KONTENJAN

SEMİNER HAKKINDA

Program kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde, Afrika coğrafyasına yönelik sosyal, ekonomik, siyasal, uluslararası ilişkiler, barış ve çatışma çözümleri

DEVAMI

HEDEF KİTLE

Afrika Vakfı, Türkiye ile Afrika arasında tarihi, kültürel, sosyal alanlar başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişimi için derinlemesine ortak çalışmalar yapmayı, Türkiye’de mukim öğrencileri, iş adamlarını ve akademisyenleri barındıran geniş bir Afrikalı kitleye hitap etmeyi, Afrika kıtası ve Afrika ülkeleri ile ilgili akademik kariyer yapmak isteyen Türk öğrenciler ve kıtayı tanımak isteyen iş adamlarına destek sunmayı, bölge üzerine çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirerek bilgi üretimini ve paylaşımını sağlayan bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Diğer taraftan disiplinler arası çalışmaları desteklemek amacıyla panel, sempozyum ve seminerler düzenleyen Afrika Vakfı, Türkiye ve Afrika ülkelerinin genç ve dinamik nüfuslarına yerel, ulusal ve küresel düzeyde katkı yapmayı ve iş birliği imkanları sunmayı amaçlamaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular belirtilen tarihler arasında Afrika Vakfı’nın internet sayfası (www.afrikavakfi.org) üzerinden gerçekleştirilecektir.

DEVAMI

SERTİFİKA HAKKINDA

Derslere öngörülen oranda katılım sağlayan ve şartları yerine getiren katılımcılara program sonrasında sertifika/katılım belgesi takdim edilecektir.